Du lịch HPB 2016 (Ninh Chữ - Ninh Thuận)

16/09/2016 ~ 18/09/2016 

Du lịch HPB 2016 (Ninh Chữ - Ninh Thuận)

Business Matching In Osaka

17/05/2016 

Viet Nam IT Business Meeting 2016 in Osaka

3 thành viên Onsite TOKYO

11/05/2016 ~ 06/08/2016 

Hình ảnh 03 thành viên Onsite tại Tokyo. 

(Luân, Hùng, Phụng)

Party mừng thành viên mới

16/04/2016

Tất niên công ty 2016

19/02/2016

Du lịch công ty HPB 2015

22/01/2016

Tiệc BBQ tại nhà khách hàng tại OKINAWA

28/11/2015 

Tiệc BBQ tại nhà khách hàng tại OKINAWA.

OKINAWAの研修報告会

26/11/2015 

Buổi báo cáo kết quả chuyến OJT 03 tháng tại OKINAWA (03/10/2015 ~ 19/12/2015)

Đợt onsite 01 năm 02 thành viên tại OSAKA

Đợt onsite 01 năm 02 thành viên tại OSAKA

05/02/2017 ~ 05/02/2018

Top Page